Pravidla

minibeach U8 (přehazovaná), narození 1. 1. 2014 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou s předkročenou opačnou (nesouhlasnou)
nohou, než je podávající ruka (vyjma uvedení míče do hry obouruč). Opačná noha při zahájení podání je technický prvek, není považován za chybu.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry: První kontakt: míč je chycen a po
úpravě postoje nahráván hodem obouruč nebo jednoruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy). Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je hod jednoruč vrchem). Třetí kontakt míče je možný. Poté nahrazuje činnost druhého kontaktu a druhý kontakt je pouze přihrávací. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, povolení tří-krokového rozběhu (levá, pravá, přísunný krok a odraz, nebo pravá, levá, přísunný krok a odraz), resp. výskok jsou povoleny. Naznačování před hodem přes síť je dovoleno, ale pouze v jednom sledu.

Rozměr hřiště 8 x 6 m (4 x 6 m jedna polovina). Výška sítě 170 cm.

změna: Hraje se na čas, 8 minut jeden zápas, zápas vždy musí skončit vítězstvím jednoho z týmů.

Míč: Molten V5M2000-L

Ostatní:
dotek sítě = chyba

Startovné 200,- Kč / dvojice.

Žlutý minibeach U10 (přehazovaná) narození 1. 1. 2012 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou s předkročenou opačnou (nesouhlasnou)
nohou, než je podávající ruka (vyjma uvedení míče do hry obouruč). Opačná noha při zahájení podání je technický prvek, není považován za chybu.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry: První kontakt: míč je chycen a po
úpravě postoje nahráván hodem obouruč nebo jednoruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy). Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je hod jednoruč vrchem). Třetí kontakt míče je možný. Poté nahrazuje činnost druhého kontaktu a druhý kontakt je pouze přihrávací. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, povolení tří-krokového rozběhu (levá, pravá, přísunný krok a odraz, nebo pravá, levá, přísunný krok a odraz), resp. výskok jsou povoleny. Naznačování před hodem přes síť je dovoleno, ale pouze v jednom sledu.

Rozměr hřiště 8 x 8 m (4 x 8 m jedna polovina). Výška sítě 195 cm. Hraje se na jeden set do 15 bodů (s min. rozdílem 2 bodů).

Míč: Molten V5M2000-L

Ostatní:
dotek sítě = chyba

Startovné 200,- Kč / dvojice.

Oranžový minibeach U12 - narození 1.1.2010 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry:

První kontakt: při prvním kontaktu musí být míč vždy odbit obouruč spodem,
jednoruč, či obouruč vrchem a to pouze tzv. "kaplí". Nesmí dojít u prvního kontaktu odbitím obouruč vrchem "prsty".
Druhý kontakt: provádí spoluhráč chycením míče jakýmkoliv způsobem bez dotyku míče země. Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či obouruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba, pokud je míč chycen.

Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem.

Rozměr hřiště 8 x 12 m (8 x 6 m jedna polovina). Výška sítě 200 cm. Hraje se na jeden set do 21 bodů.

Míč: Molten V5M2000-L

Ostatní:

dotek sítě = chyba
druhý kontakt není nutné chytat, lze hrát přímo "beachově" tj. těžší varianta míč na první přes není chybou - ač je snaha o vštěpování pravidel hry "na 3"

Startovné 300,- Kč / dvojice.

Červený minibeach U14 - narození 1.1.2008 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii. V případě smíšené dvojice, se posuzuje jako družstvo chlapců.

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry:

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry: Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. Pouze neposuzujeme odbití obouruč vrchem.

Rozměr hřiště 8 x 14 m (8 x 7 m jedna polovina). Výška sítě 210 cm (nově od 2020/21). Hraje se na jeden set do 21 bodů.

Míč: Molten V5M2000-L

Ostatní:
dotek sítě = chyba
Startovné 300,- Kč / dvojice.

Červený minibeach U14 - narození 1.1.2008 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii. V případě smíšené dvojice, se posuzuje jako družstvo chlapců.

Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry:

Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.

Manipulace s míčem v průběhu rozehry: Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. Pouze neposuzujeme odbití obouruč vrchem.

Rozměr hřiště 8 x 14 m (8 x 7 m jedna polovina). Výška sítě 210 cm (nově od 2020/21). Hraje se na jeden set do 21 bodů.

Míč: Molten V5M2000-L

Ostatní:
dotek sítě = chyba
Startovné 300,- Kč / dvojice.

Zelený minibeach U16 - narození 1.1.2006 a mladší pro 2021, 1.1.2007 a mladší pro 2022).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii. V případě smíšené dvojice, se posuzuje jako družstvo chlapců.

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 

Výška sítě 214 cm (nově od 2021/22).

Míč: Molten MBVBM Beach Master

Startovné 300,- Kč / dvojice.

Zelený minibeach U16 - narození 1.1.2006 a mladší pro 2021, 1.1.2007 a mladší pro 2022).

Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii. V případě smíšené dvojice, se posuzuje jako družstvo chlapců.

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 

Výška sítě 224 cm (nově od 2021/22).

Míč: Molten MBVBM Beach Master

Startovné 300,- Kč / dvojice.

Fialový beach U18  -narození 1.1.2004 a mladší pro 2021, 1.1.2005 a mladší pro 2022)

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 


Míč: Molten MBVBM Beach Master

Startovné 300,- Kč / dvojice.

Fialový beach U18  -narození 1.1.2004 a mladší pro 2021, 1.1.2005 a mladší pro 2022).

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 


Míč: Molten MBVBM Beach Master

Startovné 300,- Kč / dvojice.

Modrý beach U20  - narození 1.1.2002 a mladší pro 2021, 1.1.2003 a mladší pro 2022).

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 


Míč: Gala Smash Plus 6

Startovné 400,- Kč / dvojice.

Modrý beach U20  - narození 1.1.2002 a mladší pro 2021, 1.1.2003 a mladší pro 2022).

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. 


Míč: Gala Smash Plus 6

Startovné 400,- Kč / dvojice.

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.


Míč: Gala Smash Plus 6

Startovné 500,- Kč / dvojice.

Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.


Míč: Gala Smash Plus 6

Startovné 500,- Kč / dvojice.