vytvořil: Martin Drobny (A)

prosba o dodržování současných nařízení v souvislosti s Covid 19

Ahoj všem,

Prosím všechna družstva, aby požádala své fanoušky / rodiče o dodržování současných nařízení v souvislosti s Covid 19.

Pořadatel sportovních utkání / turnajů má za povinnost od všech příchozích, tzn. i od fandící veřejnosti, požadovat při vstupu do prostor sportoviště prokázání se bezinfekčností ve smyslu systému O-T-R.

Pokud nedisponují platným potvrzením, pořadatel je nesmí na sportoviště vpustit!

Současně připomínám povinnost nošení roušek ve všech vnitřích prostorách sportovišť.

Pro družstva současně platí, že se po utkání nepodávají ruce, ale nastoupená družstva se zdraví potleskem.

Pro potřeby pořadatelů zasílám aktuální verzi Bezinfekčnosti. ( PCR i ATG test je u hráčů a RT platný 7 dní a je možnost samotestování na místě – za dohledu pořadatele). Podrobnosti viz přiložený dokument.

Děkuji za respektování nařízení a pořadatele prosím, aby důsledně vyžadovali vše potřebné nejen od družstev, ale i od rozhodčích a  fanoušků.

Hezký den,

Dana Vaiglová

Místopředseda Pražského volejbalového svazu
+420 602 464 001